Facebook Twitter Gplus RSS
Home 2014 آوریل
formats

مسابقات روبوکاپ ۲۰۱۴

این مسابقات از روز چهارشنبه تا جمعه ۲۰ تا ۲۲ فروردین سال ۹۳ در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد و روبوایکیو توانست به عنوان یکی از حامیان برتر این رویداد باشد.